Algemene informatie

Karakteristiek

De kerk wordt vaak Jacobikerk genoemd, naar apostel Jacobus de Meerdere. Vermeldingen in de oudste geschriften wijzen echter op een patrocinium van Dionysius. De kleine luidklok wordt 's winters op andere tijdstippen geluid als in de zomer. Het is een oude traditie die te maken heeft met de tijden van het landwerk in vroeger eeuwen. De ochtendklok gaf het tijdstip van het ontbijt aan. Het middag - of avondluiden betekende eveneens etenstijd en het einde van de werkdag. 's Winters en 's zomers was dat, net als tegenwoordig, verschillend.

Gebruik

In 2010 zijn kerk, toren en omringende kerkhof overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De kerk wordt echter gehuurd door de PKN-gemeente die er haar kerkdiensten houdt. De kerk beschikt over een ringleiding.